3 důvody které Vás překvapí

Proč nakoupit zlato a stříbro ?

Zlato a stříbro – dva kovy, které už tisíce let fascinují lidstvo svým leskem, vzácností a schopností uchovávat hodnotu. Představte si, že jste na procházce v antickém Římě nebo ve starověkém Egyptě. I tehdy byste mohli spatřit nádherné šperky, mince a umělecká díla vyrobená právě ze zlata a stříbra. Ale proč právě tyto kovy? Co je činí tak cennými? Pojďme se společně podívat na krátký popis o tom, jak zlato a stříbro byly vždy považovány za cenné kovy.

 

Představte si příběh o králi Midasovi, který měl schopnost proměnit vše, čeho se dotkl, ve zlato. Tento starověký mýtus nám ukazuje, že už tehdy bylo zlato symbolem bohatství a moci. A není divu – zlato je totiž vzácné, nereziví a je snadno rozpoznatelné díky svému charakteristickému žlutému lesku.

Stejně tak stříbro má své místo v historii jako cenný kov. Ve starověkém Řecku byly stříbrné mince značkou bohatství a obchodního úspěchu. Stříbro bylo také používáno v různých kulturách jako prostředek platby nebo jako materiál pro výrobu šperků a nádobí.

Jedním z důvodů, proč byly tyto kovy považovány za cenné, je jejich vzácnost. Zlato a stříbro se nachází jen v omezeném množství na Zemi a jejich těžba je náročná a časově nákladná. To znamená, že tyto kovy mají vysokou hodnotu právě kvůli své omezené dostupnosti.

Zkrátka, zlato a stříbro mají dlouhou historii jako cenné kovy. Jejich vzácnost, chemická stabilita a snadná zpracovatelnost je činily ideálním materiálem pro šperky, mince a umělecká díla. A i dnes jsou tyto kovy považovány za symbol bohatství a úspěchu – což je jeden z důvodů, proč nakoupit zlato a stříbro může být skvělou investicí do vaší budoucnosti!

Zlato a stříbro jako ochrana před inflací

Představte si, že jste cestovatel v čase, který se vydává na průzkum minulosti, aby zjistil, jak zlato a stříbro chránily majetek lidí před zhoubnými účinky inflace.

Připoutejte se, protože nás čeká zajímavá cesta plná příběhů, specifických příkladů a metafor.

Naše první zastávka je ve starověkém Římě za dob císaře Diokleciána. V roce 301 n. l. se římská říše potýkala s obrovskou inflací, která způsobila, že hodnota měny rapidně klesala. Dioklecián se pokusil situaci řešit tím, že zavedl pevné ceny pro zboží a služby. Tento pokus o kontrolu inflace však selhal a ekonomika říše pokračovala v poklesu. Avšak ti, kteří drželi své bohatství ve formě zlata a stříbra, byli schopni udržet si hodnotu svého majetku. Zatímco hodnota měny klesala, hodnota těchto drahých kovů zůstala stabilní.

Naše další zastávka je ve středověkém Evropě za dob Velkého moru. V polovině 14. století zasáhla Evropu černá smrt, která si vyžádala miliony životů a způsobila obrovský demografický pokles. Tento pokles populace vedl ke snížení produkce zboží a služeb a následně ke zvýšení cen. I v této temné době však ti, kteří drželi své bohatství ve formě zlata a stříbra, byli schopni udržet si hodnotu svého majetku. Drahé kovy sloužily jako univerzální měna a jejich hodnota nebyla ovlivněna inflací. Takže i přes strašlivou zkoušku černé smrti dokázali lidé s dostatkem zlata a stříbra ochránit své bohatství.

Pojďme nyní do 20. století – doby Velké hospodářské krize ve Spojených státech amerických. Během tohoto období se hodnota amerického dolaru propadla a inflace dosahovala rekordních hodnot. Lidé začali hromadně vybírat peníze ze svých bankovních účtů, což vedlo k bankrotu mnoha bank. I v této turbulentní době však ti, kteří drželi své bohatství ve formě zlata a stříbra, byli schopni udržet si hodnotu svého majetku. 

Drahé kovy sloužily jako pojistka proti nestabilitě měny a umožnily jejich majitelům udržet si bohatství i během nejhorší hospodářské krize v historii. Z těchto historických příkladů je patrné, že zlato a stříbro sloužily jako ochrana před inflací v různých obdobích dějin. Ať už šlo o starověký Řím, středověkou Evropu nebo moderní Ameriku – drahé kovy pomohly lidem udržet si hodnotu svého majetku během období inflace.


Zlato a stříbro jako dlouhodobá investice

V dnešním rychle se měnícím světě je těžké najít stabilní a spolehlivé investiční možnosti. 

Mnoho lidí se proto obrací k tradičním hodnotám, jako jsou zlato a stříbro. Tyto drahé kovy mají dlouhou historii udržování hodnoty a slouží jako ochrana proti inflaci a ekonomickým krizím.

Můžete si představit, že každá investiční možnost je jako strom v lese. Některé stromy rostou rychleji než ostatní, některé mají pevnější kořeny a některé poskytují více stínu. Vaším úkolem je najít ten správný strom, který vám poskytne nejlepší kombinaci růstu, stability a ochrany. 

Akcie jsou jako ovocné stromy. Mohou poskytnout bohatou úrodu v podobě dividend a růstu hodnoty, ale také mohou být zasaženy špatným počasím nebo škůdci (ekonomickými krizemi). Navíc jejich výnosy mohou být velmi proměnlivé a závislé na konkrétním odvětví nebo společnosti. Investování do akcií vyžaduje pečlivý výběr a pravidelné sledování trhu.

Nemovitosti jsou jako velké dubové stromy. Poskytují stabilní příjem z nájemného a potenciálně i růst hodnoty, ale jejich kořeny (investice) jsou hluboko zakořeněny a těžko se přesouvají. To znamená, že nemovitosti vyžadují velké počáteční investice a mohou být obtížněji prodatelné v případě potřeby. Navíc jejich hodnota může být ovlivněna lokálními faktory, jako je stav infrastruktury nebo demografický vývoj.

Zlato a stříbro jsou jako borovice – odolné stromy, které rostou pomalu, ale vytrvale. Jejich hodnota se postupně zvyšuje s časem a poskytuje ochranu proti inflaci. Drahé kovy jsou také univerzálním prostředkem směny, což znamená, že jejich hodnota je uznávána po celém světě. To jim dává určitou likviditu, která může být u jiných investic obtížně dosažitelná. Nicméně zlato a stříbro nemají tak vysoký potenciál růstu jako akcie nebo nemovitosti. Jejich hlavním účelem je spíše udržení hodnoty než generování zisku.

Proto by měly být součástí diverzifikovaného portfolia spolu s jinými investičními nástroji. Při srovnání těchto investičních možností je důležité vzít v úvahu vaše individuální cíle, toleranci k riziku a časový horizont. 

Zlato a stříbro univerzální platilo, které spojuje svět

Od starověkého Egypta přes středověkou Evropu, až po moderní Ameriku. Ať už se ocitnete kdekoli, jedna věc zůstává konstantní: zlato a stříbro jsou univerzálně uznávaným platidlem. Ale proč tomu tak je? Co dělá tyto drahé kovy tak hodnotnými a žádanými po celém světě? Pojďme se ponořit do fascinujícího příběhu zlata a stříbra jako globálního platidla.

Již od pradávna byly drahé kovy symbolem bohatství a moci. Zlato a stříbro byly používány jako platidlo tisíce let před naším letopočtem.

V řeckém městském státě Athény byly ve 5. století př. n. l. raženy stříbrné mince zvané tetradrachmy. Tyto mince byly široce uznávaným platidlem ve starověkém Středomoří a byly používány pro obchod s různými kulturami.

Ve 13. století začala být ve Florencii ražena zlatá mince zvaná florin. Florin rychle zdomácněl jako mezinárodně uznávané platidlo, které usnadňovalo obchod mezi evropskými městy.

I přes nástup papírových peněz a digitálních plateb zůstávají zlato a stříbro důležitým prvkem globálního finančního systému. Centrální banky po celém světě drží velké rezervy zlata jako pojistku proti inflaci nebo finančním krizím.

Z tohoto krátkého přehledu je patrné, že zlato a stříbro mají hluboké kořeny jako univerzálně uznávané platidlo napříč různými kulturami a časovými obdobími. Jejich jedinečné vlastnosti – vzácnost, trvanlivost, rozpoznatelnost a rozdělitelnost – jim umožnily hrát klíčovou roli v ekonomických systémech po celém světě.

Závěr

Pokud hledáte stabilitu a dlouhodobou ochranu hodnoty, zlato a stříbro by mohly být tou správnou volbou. Ať už se rozhodnete pro jakékoli investice, klíčem k úspěchu je diverzifikace – tedy rozložení svých prostředků do více druhů aktiv, aby se snížilo celkové riziko portfolia. Takže místo toho, abyste vsadili všechno na jednu kartu, rozložte své investice mezi více druhů investic – akcie, nemovitosti a zlato a stříbro – abyste zajistili rovnováhu mezi růstem, stabilitou a ochranou hodnoty.

Věřím, že nyní chápete důvody, proč je vhodné vlastnit tyto drahé kovy. Bohužel je dnes na trhu nespočet možností, jak se dá zlato a stříbro nakoupit. Lidé se při nákupu mohou dopustit spousty chyb, jako je například nevhodný výběr gramáže, nebo typu slitku či mince

Pokud potřebujete poradit s výběrem, tak vám rádi pomůžeme najít ideální řešení na míru.

Zveřejněno
22 března, 2023

Klíčem k úspěchu v investování je správná diverzifikace a umění správně rozpoznat náladu na trzích.